MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY

MAŁOPOLSKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY W KRAKOWIE

MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY POWIATU LIMANOWSKIEGO W LIMANOWEJ

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W MSZANIE DOLNEJ

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH W NOWYM SĄCZU